Sborník Muzea Brněnska 2003

Z obsahu:
Jan Vlček: Drobná reliéfní plastika okresu Brno - venkov * Vlasta Urbánková: Osudy zapomenutého rukopisu (Nad prvním vydáním životopisného díla Anny Pammrové) *Josef Zacpal: Leopold Mazáč * Karel Fic: Zapomenutý spisovatel Josef Soukal * Karel Fic: Předkové a potomci spisovatele Josefa Františka Karase * Kateřina Bílá: Soukromá odborná škola pro ženská povolání při klášteru Porta coeli v Předklášteří * Jiří Sehnal a František Popolanský: Varhany v konventním klášteře cisterciaček v Předklášteří * Zdeněk Vácha: Kapitulní síň kláštera Porta coeli * Vladimír Ustohal: Prusové na Tišnovsku * Miloš Hlava: Keltové v okolí Ivančic * Vlastimil Sochor: Příběhy věcí * Milan Holzapfel: Plastikové modelářství a jeho využití v muzejní praxi * Jaromír Hanák: Budoucnost stálé muzejní expozice památníku Mohyla míru.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf