Rodinné domy Löw-Beerů. Brněnec, Brno, Půlpenec, Svitávka

Autorský kolektiv pod vedením Jaromíra Hanáka se zabýval stavebními počiny rozvětvené rodiny Löw-Beerů.
Autorský kolektiv pod vedením Jaromíra Hanáka se zabýval stavebními počiny rozvětvené rodiny Löw-Beerů.
Kromě známých brněnských staveb - vily Löw-Beer na Drobného ul. či památky UNESCO vily Tugendhat - se kniha zabývá i méně známými stavbami, např. rodinnými domy na Hlinkách nebo domem Ernsta Löw-Beera v Pisárkách. Opomenuty nejsou ani vily ve Svitávce (Velká a Malá), Brněnci a Půlpecnu.

Vydalo Muzeum Brněnska©2016 Cena: 150,- Kč + poštovné

created by: Trinet a.s., design Václav Houf