Sborník Muzea Brněnska 2018

Z obsahu:

STUDIE
Otavská, Vendulka, Pilná Veronika: Pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína ze sbírky Muzea v Ivančicích; Uhlíř, Dušan: Město Brno od merkantilismu k průmyslové revoluci; Pernes, Jakub: Tři generace rodiny Fuhrmannů, Osudy brněnské rodiny textilních průmyslníků; Černá, Jana: Administrativní zásahy do hodin náboženské výchovy na národních školách v 50. letech na příkladu města Brna; Sovová, Klára: Středověké kostěné aerofony ze sbírky Podhoráckého muzea v Předklášteří v kontextu hudební kultury vrcholného středověku. Příspěvek k možnosti poznání zvukové krajiny; Nohálová, Eliška: Václav Kosmák a jeho přínos pro moravský národopis; Ochrymčuková, Irena: Rekonstrukce lidového oděvu na Tišnovsku; Kopečný, Petr: Tušení souvislostí. Protektorátní zbrojní výroba v okolí Brna a sovětská zpravodajská odezva v letech 1944-1945; Mikulášková, Monika: Didaktický exponát: Metodické aspekty přípravy (na vybraných příkladech z praxe Muzea Brněnska).

MATERIÁLY
Svoboda, Petr: Obraz rodiny Stiassni a jejích podnikatelských a stavebních aktivit v dobovém tisku; Kalina, Libor: Zisky Památníku písemnictví na Moravě z odkazu Josefa Kainara; Hana Sedláčková: Sonda do dějin obce Jiříkovice a jejích obyvatel v 19. století na příkladu rodiny Dvořáčkových; Libicherová Lucie: Lidový oděv ve sbírkách muzea ve Šlapanicích; Zacpal, Josef: Spisovatel Josef Soukal v Podhoráckém muzeu.

ZPRÁVY
David, Jiří: Digitalizace rajhradské rukopisné sbírky v rámci programu VISK 6; Svobodová, Petra: Založení sbírky Vily Löw-Beer v Brně; Mikulášková, Monika: Příměstské tábory Muzea Brněnska.

RECENZE
Svobodová, Petra: Nový dům Brno / New House Brno 1928; Slabotínský, Radek: Stopy textilních magnátů v Brně. Löw-Beer-Stiassni-Tugendhat; Jireček, Miroslav: Maršál Franchet d'Espèrey a Žuráň (Dvě maršálovy návštěvy a jejich ohlas v tisku).

Zvláštní příloha: SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY, literární soutěž pro mládež ve věku 12–19 let, XII. ročník, 2017/2018, téma: Století to letí.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf