STÁLÁ MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE

Expozice, která nese název Bitva tří císařů Slavkov / Austerlitz 1805, byla otevřena k 200. výročí bitvy u Slavkova a hned v následujícím roce získala cenu v soutěži muzejních expozic GLORIA MUSAEALIS 2005. Expozice je koncipována netradičně a přináší poučení i silný nevšední zážitek. Pojímá vojenské tažení roku 1805, jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako historickou událost, ale také jako živý dějinný fenomén, a to ve dvou rovinách: faktografické a emocionální. Autoři expozice usilují přiblížit návštěvníkům - v sousedství památníku postaveného na počest obětí krvavé bitvy - nejen vojenskou a politickou slávu doby, ale i její rub. Technické řešení umožňuje volit některý z pěti jazyků komentáře - češtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a angličtinu.
Expozice je pojata jako příběh a má čtyři části: Část Před bitvou zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy, Bitva poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy, v třetí části O bitvě se návštěvníci seznámí s průběhem bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části Po bitvě je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí.
Vedle řady exponátů jsou v expozici umístěny také monitory a dotyková obrazovka s databází textů, ilustrací, animací a filmových scén, kde si mohou návštěvníci volit informace, o které mají zájem.

NOVÝ MUZEJNÍ PAVILON

V červnu 2010, takřka přesně sto let ode dne, kdy byla v roce 1910 zahájena stavba památníku, byl otevřen nový muzejní pavilon a nová část stálé expozice nazvaná Fenomén Austerlitz.
Nový pavilon rozšířil dosud stísněné prostory muzejního objektu a podobně jako multimediální expozice představuje netradiční řešení: je zčásti ukryt pod zásypem zeminy, jeho exteriér modeluje symbolicky, ve zjednodušené formě, dominanty slavkovského bojiště. Ústředním prostorem interiéru pavilonu je víceúčelový sál - variabilní prostor o rozloze 160 m2. Expozice představuje druhý život bitvy, přibližuje slavkovskou bitvu z různých pohledů současníků, kronikářů, vojáků i diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů. Své místo má v expozici ojedinělý příběh Mohyly míru samotné, dvousetleté tradice bitvy, tradice vzpomínkových akcí včetně tradic rekonstrukcí bitevních scén. Víceúčelový sál je využíván k příležitostným výstavám, ale také jako přednášková síň, projekční sál a herna (dětské muzeum). Od listopadu 2013 je v něm k vidění unikátní (celosvětově pouze pátá) replika obrazu Françoise Gérarda "Císař Napoleon I. v korunovačním rouchu" a od října 2014 také replika obrazu Pierra-Paula Pruďhona "Císařovna Josefina". Video z vernisáže i převozu obrazu vojenským povozem z Místodržitelského paláce v Brně do Památníku Mohyla míru můžete zhlédnout zde a video z vernisáže obrazu "Císařovna Josefina" v pavilonu památníku zde.

Nový muzejní pavilon vizualizace exteriéru a víceúčelového sálu z projektové dokumentace.

Pavilon a expozice Fenomén Austerlitz byly slavnostně otevřeny 22. června 2010, za přítomnosti náměstka hejtmana ing. V. Božka (vlevo); součástí vernisáže byl koncert P. Matějové v kapli památníku (vpravo).

Pohled na část expozice a průhled do víceúčelového sálu.

Výstavní panely a vitríny.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf