Ex libris


E
x libris, knižní značka, patří neodmyslitelně ke knize a tedy i k činnosti Památníku. K výstavě Ex libris ze sbírky Mirko Riedla, význačného brněnského sběratele a znalce, vzniklo CD obsahující informaci o sběrateli, o historii ex libris u nás a abecedně řazené reprodukce děl více než 250 autorů. Připravil Vojen Drlík. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf