12.07.2016 - 04.09.2016 | Památník Mohyla míru

Zapomenutá válka

Prusové a jižní Morava v roce 1866

Památník Mohyla míru zahájil v úterý 12. 7. novou komorní výstavu, která připomíná události prusko-rakouské války na území jižní Moravy. Autorsky výstavu připravil Vojen Drlík a Kateřina Svobodová ve spolupráci s Německým kulturním sdružením, oblast Brno, z.s.. Výstava je řešena jako putovní, poprvé byla představena v květnu 2016 v Německu a nyní pokračuje na další místa v České republice.

Cílem výstavy je pomocí autentických svědectví a nově objevených obrazových materiálů připomenout události prusko-rakouské války na území jižní Moravy. Panely a originály sbírkových předmětů zachycují především pobyt pruského vojska před Brnem, vztah pruského krále a Bismarcka k Brnu včetně reakce městské politické reprezentace a posléze uzavření příměří v Mikulově.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf