Sborník Muzea Brněnska 2011

Z obsahu:
„Fenomén Austerlitz“. Příspěvky ze semináře k otevření stejnojmenné expozice Památníku Mohyla míru
Jaromír Hanák: Stálá expozice „Fenomén Austerlitz“ v nově vybudovaním pavilonu Památníku mohyla míru(o expozici) * Dušan Uhlíř: Francouzská diplomacie v předvečer bitvy u Slavkova * Zdeňka Stoklásková: Francouzi na Moravě v období napoleonských válek * Martin Rája: Pomoc civilnímu obyvatelstvu slavkovského bojiště roku 1805 postiženému válečnými událostmi * František Malý: Dobová klasická hudební tvorba inspirovaná napoleonskými válkami 1805 a bitvou u Slavkova * Pavel Petržela: Napoleonské války a jejich dopad do lidového odívání a lidové slovesnosti * Kateřina Svobodová: František Richter a jeho kreslířské dílo s přihlédnutím ke krajině bitvy u Slavkova * Petr Haimann: Medailérská a kreslířská tvorba Karla zemana inspirovaná bitvou u Slavkova * Sonia Mrázková: O jednom z neuskutečněných návrhů památníku obětem bitvy u Slavkova * Josef Večeřa: O několika osobnostech spjatých se slavkovským bojištěm * Jakub Samek: Bitva u Slavkova v současném re-enactmentu (rekonstrukce bitevních scén) * Аlexandr Viktorovič Gorbunov: Bojiště jako objekty kulturního dědictví a jejich muzealizace.

Alfons Mucha (1860 – 1939). Příspěvky ze semináře k 150. výročí narození rodáka z Ivančic
Hana Fadingerová: Alfons Mucha (1860 – 1939) – Výstava u příležitosti 150. výročí narození umělce v Muzeu Brněnska - Muzeu v Ivančicích * Petr Štembera: Alfons Mucha, reklama a pařížské tiskárny konce 19. století * Marie Mžyková: Od francouzské akademické malby k motivu „vznášení“ v tvorbě Alfonse Muchy * Kateřina Svobodová: Muchova Blahoslavenství – stále obdivované poselství * Alena Křížová: Alfons Mucha - Sen o šperku * Jana Čechurová: Svobodný zednář Alfons Mucha * Dagmar Grossmannová: Alfons Mucha jako autor papírových platidel * Jiří Vaněk: Alfons Mucha a Ivančice * Hana Fadingerová: Alfons Mucha v materiálech dokumentární povahy ze sbírek Muzea Brněnska.

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma „Cizinec; 52 stran, 22 fotografií.
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf