Hromadný nález ze studny v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích

Publikace seznamuje s výsledky archeologickohistorického výzkumu, při kterém byly odkryty základy presbyteria bratrského kostela a prozkoumána zasypaná studna, obsahující různorodý materiál z přelomu 16. a 17. století. Úvodem shrnují autoři historii bratrského sboru v Ivančicích a další osudy areálu, nálezovou situaci a podávají základní charakteristiku získaného materiálu. Připojeny jsou výsledky odborného zpracování nalezeného osteologického (MVDr. Z. Kratochvíl, CSc.) a archeobotanického materiálu (RNDr. E. Opravil), získaného nejen ze studny, ale i z dalších objektů v areálu sboru.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf