Sborník Okresního muzea Brno - venkov 2002

Z obsahu:
Sborník shrnuje příspěvky ze semináře “Život na středověkém hradě ve 14. století”, který se konal u příležitosti výstavy “Hrad Lelekovice. Ze života středověkých rytířů” v červnu 2002 v Podhoráckém muzeu. Z obsahu: Vladimír Nekuda: Život na středověké tvrzi * Josef Unger: Problémy rekonstrukce života na středověkém hradě * Ludvík Belcredi: Předběžná zpráva o výzkumu hradu Skály u Nového Jimramova , okr. Žďár nad Sázavou * Jan Štětina: Z průzkumu starší části Nového hradu u Adamova * Ladislav Hosák: Villik Petr na listinách Jemnice z r. 1227, Hodonína z r. 1238 a na falzu CDM II. 180 * František Musil: Informace o některých archeologických výzkumech na méně známých hradech a tvrzích ve východních Čechách.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf