Sborník Muzea Brněnska 2008

Z obsahu:
Vojtěch Hanus: Přehled správního vývoje města Tišnova a Tišnovska * Jiří Doležel: Tišnovské trhy a trhová privilegia 13. – 16. století * Ivan Štarha: Hrdelní soud městečka Tišnova * Michal Konečný: Kulturní dějiny v raně novověkých pramenech Tišnova * Jiří Dufka: Tišnovská radnice kolem roku 1830 * Irena Ochrymčuková: Národopisná výstava v Tišnově v roce 1893 * Josef Zacpal: Podhorácká výstava v Tišnově v roce 1927 * Karel Krejčí: Od sanatoria k nemocnici * Jaroslav Hudec: Doklady osídlení Ivančicka a Oslavanska v období neolitu a eneolitu * Zuzana Lotreková: Vegetace okolí Ivančic (3., závěrečná část) * Jaroslav Hudec: Archeologie v původních sbírkách benediktinského kláštera v Rajhradě * Jindra Pavelková: Rajhradský knihovník a převor Otmar Conrad * Petra Křivová: Knihovna Muzejního spolku z Ivančic * Lucie Mandáková: „... Nebylo jich třeba ze Šlapanic...“ (Šlapanické královničky na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895) * Martina Krajíčková: Výstava Osmičky. 1938, 1938, 1948, 1968. Zlomové okamžiky české historie (nejen ve vzpomínkách pamětníků) * Josef Večeřa: Památník Mohyla míru a Farma Bolka Polívky*

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma Sousedé; 32 stran, 32 fotografií

created by: Trinet a.s., design Václav Houf