Sborník Muzea Brněnska 2016

Z obsahu:

OHLÉDNUTÍ - Jaromír Hanák

STUDIE - Eva Chytková a Petra Svobodová: Dvě rodiny brněnských továrníků: Placzkové a Löw-Beerové * Dagmar Černoušková a Iveta Černá: Pro les nevidět stromy Jiný svět sběratele Fritze Löw-Beera * Veronika Lukešová: Rodinné domy Löw-Beerů na ulici Hlinky v Brně na přelomu 19. a 20. století * Jiří David: Raněnovověké právnické rukopisy ve sbírce rajhradského kláštera * Jiří Čalkovský: Z historie správy velkostatku podolského * Miroslava Šudomová: Gabriela Preissová * Milada závodská: Zobrazení sídelní situace Romů v Oslavanech v období 1890-1938 * Gabriela Preissová: Dvě Prisky * Hana Fadingerová: Krajinářská škola Aloise Kalvody * Martina Krajíčková: “Družný byl věru život v naší škole…” * Zuzana Lotreková: Vegetace okolí Ivančic (4. část, dodatek)

ZPRÁVY, ČLÁNKY - Josef Zacpal: Dílo spisovatele J. F. Karase v Podhoráckém muzeu * Petra Pichlová: Literární muzeum versus literární archiv * Simona Pracná: Reminiscence a jejich potenciál pro práci s veřejností v muzeu * Libor Kalina: Příběh knih aneb Zprostředkovaná komunikace * Irena Ochrymčuková: Úloha Podhoráckého muzea při spolupráci s jinými subjekty region v tematických projektech (na příkladu projektu k 70. výročí konce 2. světové války na Tišnovsku)

SBORNÍK MUZEA BRNĚNSKA - PŘEHLED ČLÁNKŮ 1990 - 2015, sestavily Hana Polívková a Eva Svobodová

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let „Skrytá paměť Moravy“, téma „Náhody neexistují“; 64 stran, 17 fotografií.            

Cena 224,- Kč + poštovné 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf